Rozliczenie PIT


Z usług księgowej mogą skorzystać również osoby fizyczne, czyli zatrudnione w firmach na podstawie różnego rodzaju umów. Na początku nowego roku kalendarzowego otrzymują one bowiem od swojego pracodawcy lub pracodawców PIT za ubiegły rok. Konieczne jest zebranie ich wszystkich i dokonanie rozliczenia z urzędem skarbowym. Nie zawsze wszystko jest tu w pełni oczywiste i proste, w związku z czym zapraszamy do skorzystania z naszych usług w tym zakresie.

 

Większa ilość dochodów z różnych źródeł

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu nie jest dla nas problemem rozliczenie większej ilości dochodów z różnych źródeł. Działamy sprawnie i metodycznie. Rozliczamy również dochody zza granicy. Nasi klienci mogą więc liczyć na profesjonalną pomoc księgowej w pełnym zakresie. W przypadku polskich PIT-ów szczególne znaczenie ma wpisanie konkretnych sum w odpowiednie rubryki. Dla nas nie ma w tym problemu, więc powierz nam swoje rozliczenie.

 

Do kiedy trzeba rozliczyć PIT?

Polskie PIT-y rozlicza się do końca kwietnia danego roku kalendarzowego za rok poprzedni. Termin ten jest nieprzekraczalny. Dlatego, gdy już mamy pewność, że otrzymaliśmy wszystkie PIT-y od pracodawców, najlepiej udać się do księgowej i dokonać rozliczenia. Jeśli urząd skarbowy będzie miał jakiekolwiek wątpliwości będzie się kontaktował i otrzymamy list dotyczący konieczności korekty lub wyjaśnienia. Jednak przy korzystaniu z usług profesjonalnej księgowej zdarza się to bardzo rzadko.

 

pit